A-Z TRADERS s.r.o.

A-Z TRADERS s.r.o. je česká technologická společnost, která se zabývá výrobou a vývojem certifikovaných rozváděčů pro fotovoltaiku, inteligentní regulací a nabíjecích stanic pro elektromobily.

Dodavatel pro fotovoltaický průmysl
Na trhu od: 2018

A-Z TRADERS s.r.o. je česká technologická společnost, která sídlí v Praze. A-Z TRADERS se zabývá výrobou a vývojem:

Vize společnosti A-Z TRADERS s.r.o. je přinášet zákazníkům efektivní a úsporná řešení, které jsou v souladu s ekologickým a udržitelným provozem moderních domácností.

Více než 11 letá zkušenost ve fotovoltaice, elektrotechnice, vývoji HW a SW na špičkové úrovni evropského formátu, dovoluje společnosti A-Z TRADERS s.r.o. expandovat i na zahraniční trhy.

Důležité novinky v produktovém portfoliu

V roce 2023 společnost A-Z TRADERS vyvinula řadu důležitých produktů pro fotovoltaický průmysl, které pružně reagují na nové dotační programy, ale i na aktuální potřebu montážních společností daných zákonnými požadavky a vyhláškami. Jedná se například o:

A-Z WATER INVERTER

    • Jednoduchý regulátor, se kterým lze snadno sestavit efektivní set plně vyhovující dotačnímu programu Nová zelená úsporám Light pro ohřev vody jen s pomocí fotovoltaických panelů

A-Z ROOF SPD T1+T2 1010 VDC

    • Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přichází A-Z TRADERS s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů.

A-Z FIRESAFE FS-1

    • Odpojovač pod panel A-Z FIRESAFE FS-1 zajistí stav, kdy je na komponentech FVE nulové nebo bezpečné napětí. Vzhledem k tomu že i při odpojení distribuční soustavy a vypnutí střídače FV panely stále mohou produkovat nebezpečné napětí, je řešením použít tento odpojovač pod panel, který zajistí uvedení do bezpečného stavu.

Články o společnosti A-Z TRADERS s.r.o.

Partneři