Partnerské příspěvky

Ohřev vody fotovoltaikou pro NZÚ Light – srovnání regulačních jednotek

Ohřev vody fotovoltaikou pro NZÚ Light – srovnání regulačních jednotek

Atraktivní dotační titul Nová zelená úsporám Light, pomocí kterého lze získat dotaci až 90 000 Kč na ohřev vody s pomocí fotovoltaiky, lze realizovat různými způsoby. Nové a závazné podmínky tohoto dotačního titulu platné od 17. 1. 2024, kladou vyšší nároky na celý systém.

České společnosti realizují ohřev vody fotovoltaikou různými způsoby a s různou mírou zásahů do technického řešení nemovitostí. Jaké řešení je nejlepší? Obrázek si musí udělat každý sám, určitě se ale shodneme, že vždy je důležité brát v potaz:

 • cenu celkového řešení
 • robustnost systému (čím víc prvků, tím vyšší složitost a vyšší pravděpodobnost poruchy)
 • bezpečnost
 • nutnou míru zásahu do nemovitosti.

V tomto článku chceme doporučit co možná nejlepší řešení, a právě proto uvažujeme tyto klíčové aspekty.

Ohřev vody fotovoltaikou s podporou NZÚ Light klade nové nároky

Následující tabulka shrnuje, jaké nároky jsou nově nutné splnit s ohledem na dotační program NZÚ Light:

Minimální instalovaný výkon FV panelů2 kWp (navýšeno z 1,5 kWp)
Technologie pro optimalizaci MPPTFotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledování maximálního bodu výkonu „MPPT“.Poznámka: Tato podmínka ale není dostačující, preferujte systémy, které krom MPPT disponují navíc také funkcí MPPS. Více o této funkcionalitě níže.
Minimální objem bojleruMinimální měrný objem zásobníkového ohřívače teplé vody ohřívaného FV systémem – 45 l/kWp
Ochrana proti opaření horkou vodouOchrana proti opaření horkou vodou ze zásobníkového ohřívače (termostatický směšovací ventil, nebo v případě dostatečného objemu zásobníku omezení max. teploty vody provozním termostatem)
Automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevuV případě, že k dispozici není energie z fotovoltaiky (např. v noci), je nutné aby systém dokázal automaticky přepnout na jiný zdroj tepla a zajistit tak ohřev vody. V praxi je nutné, aby systém uměl vyhodnotit, kdy je potřeba bojler nahřát z jiného zdroje energie, než z fotovoltaiky. Zároveň ale tak, aby se vždy preferovala k ohřátí bojleru energie z FVE.
Efektivní hodnota výstupního napětíEfektivní hodnota výstupního napětí solárního regulátoru (měniče), popř. celkové napětí k němu připojeného stringu fotovoltaických panelů, musí odpovídat jmenovité hodnotě napětí na něj napojených topných těles ohřívajících vodu v akumulačním zásobníku, s tolerancí nejvýše 15 %. Popř. bude zajištěno takové napětí fotovoltaického systému, při kterém bude výkon napojených topných těles nejméně 75 % instalovaného výkonu fotovoltaických panelů.
Zajištění dostatečného výkonu pro solární ohřev vodyPřizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody
Poznámka: Tento bod souvisí s bivalencí. Je nutné, aby systém prioritizoval ohřev vody z fotovoltaiky na úkor dalších bivalentních zdrojů, čímž se zajistí energetická i ekonomická hospodárnost celého systému. Systém by tak měl být schopen zajistit inteligentní předehřev vody z fotovoltaiky, je-li zrovna energie ze slunce k dispozici k využití.

Těmto nárokům lze vyhovět různými způsoby. Existuje velké množství technických prostředků, více či méně pokročilých produktů a řešení, se kterými lze postavit systém pro ohřev vody, na který lze získat dotaci z NZÚ Light.

V následujícím srovnání figurují produkty, které jsou součástí nabídek českých instalačních firem pro realizaci NZÚ Light. Výběr produktů vychází z dokumentu publikovaném portálem Refsite.

Srovnání regulačních jednotek pro ohřev vody z fotovoltaiky

Zařízení
Výrobce
MPPT
Automatika - síť (PRO 1 SPIRÁLU) *
Automatika minimální teploty ze sítě / možnost nastavení
Možnost ovládání a nastavení
MPPS
Displej
Výstup DC / AC
Start Voltage (DC)
Max Voltage (DC)
Max Power
A-Z WATER INVERTER
A-Z TRADERS s.r.o.
ANO
ANO
ANO
ANO, přepínač + regulátor
ANO
NE
AC
50
400
3,5 kW
Triton 300
Tomáš Chvátal, OSVČ
ANO
S externím stykačem
ANO / ANO-LAIKEM
WIFI / Menu tlačítky
ANO
ANO
AC
80
400
3 kW
OPL9AC3PUIT-DZD1
SolarEco
ANO
NE
NE
ANO - odborník / LAN MODUL
ANO
ANO
AC
120
400
3 kW
ANTIK GW MK48
ANTIK
ANO
ANO
ANO
Tlačítka + WiFi Web + RS485
ANO
ANO
AC
20
400
2 kW
V-SH-2000
VATEC electronics spol. s r.o.
ANO
ANO
ANO / ANO-LAIKEM
Menu tlačítky
ANO
ANO
AC
120
400
2,2 kW
ECO Solar Boost MPPT-3000
AZO DIGITAL
ANO
NE
NE / NE
NE
NE
ANO
AC
120
350
3,5 kW
Solar Kerberos 315B
UNITES Systems a.s.
ANO
ANO - SE ZÁSAHEM DO BOILERU
ANO
Dotykový displej
NE
ANO
DC
185
280
2,5 kW
VOLT Green Boost 3000
VOLT POLSKA
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
AC
120
350
3 kW
GETI GWH01 4 kW
TIPA
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
AC
160
350
4 kW

Zobrazit tabulku znázorněnou graficky.

Jednotky, které samy o sobě vyhovují podmínkám NZÚ Light

 • A-Z WATER INVERTER (A-Z TRADERS s.r.o.)
 • V-SH-2000  (VATEC electronics spol. s r.o.)
 • ANTIK GW MK48 (ANTIK)

Tyto systémy vyžadují minimální náklady pro zprovoznění, nevyžadují výrazný zásah do současného akumulačního zásobníku ani jeho výměnu. Pro splnění podmínek NZÚ Light prakticky nevyžadují žádné další technické opatření.

Je třeba zvážit instalaci SPD a odpojovače/jištění na DC vedení, z hlediska bezpečnosti proti úderu blesku. Jednotka V-SH-2000 je vybavena pojistkovým odpojovačem (který ale dle platné legislativy laik nesmí obsluhovat). Vzhledem k účelu NZÚ Light a cílové skupině (zejména senioři) je také nutné zvážit, zda-li bude obsluha schopna zvládnout nastavování parametrů, především minimální teploty, na kterou bude boiler dohříván ze sítě a upravovat ji dle aktuálních požadavků.

V tomto případě platí otřepaná fráze, že “méně je více”. Jednoduché ovládání otočným regulačním kolečkem, které nabízí jednotka A-Z WATER INVERTER, může přinášet více výhod pro uživatele, než mnoho možností nastavovaných v menu na displeji.

Toto musí zvážit instalační firma s ohledem na svého klienta, který bude se zařízením pracovat.

Jednotky, kde je nutné dokoupit příslušenství pro NZÚ Light

 • Triton 300 (Tomáš Chvátal OSVČ)
 • OPL9AC3PUIT-DZD1 (SolarEco)

V další skupině jsou jednotky, u kterých je třeba zvážit nutnost přidání dalších technických opatření, resp. příslušenství, aby splnily podmínky NZÚ Light.

V případě jednotky Triton 300 se jedná o poměrně jednoduché přidání rozšiřujícího modulu pro ovládání externí stykačové kombinace.

V případě regulátoru OPL je to podobné, a je více možností, jak docílit daného výsledku, ale vždy je nutné počítat s dalšími náklady a fyzickou instalací dalších technologií (rozvaděč s automatikou).

V případě požadavku na bivalenci je také možné použít řešení s bojlerem který má AC a DC spirálu, každou s vlastním provozním a havarijním termostatem. V tomto případě ale dramaticky stoupá nákladnost celého systému, protože zásobníkové ohřívače v tomto provedení často stojí i více než trojnásobek ceny jednotek s integrovanou funkcí bivalence a nevyžadujících prakticky žádné další náklady.

Jednotky systémové

 • Solar Kerberos 315B (UNITES Systems a.s.)

Systémové jednotky jsou jednotky, které byť jsou prodávané samostatně, výrobce předpokládá, že budou pracovat v rámci celého systému komponent, které společně splní veškeré podmínky pro NZÚ Light.

DC výstup v praxi znamená vždy požadavek na výrazný zásah do zásobníkového ohřívače nebo jeho výměnu za typ podporující DC napájení nebo kombinaci AC a DC. Je to způsobeno tím, že prakticky všechny standardní ohřívače s jednou spirálou neumožňují provoz na stejnosměrné DC napětí z důvodu nebezpečí vzniku výboje na kontaktech termostatu při jeho rozpojení.

Samozřejmě je možné v případě jednotky Kerberos provézt odpojení vlastních regulačních a bezpečnostních obvodů bojleru a topnou patronu připojit přímo k výstupu jednotky. Zde již nebezpečí vzniku výboje nehrozí, ale hrozí ztráta záruky na ohřívač a nutnost odborného zásahu do výrobcem ověřené a certifikované technologie včetně havarijních bezpečnostních systémů.

Jednotky bez primárního účelu využití pro NZÚ Light

 • ECO Solar Boost MPPT-3000 (AZO DIGITAL)
 • VOLT Green Boost 3000 (VOLT POLSKA)
 • GETI GWH01 4 kW (TIPA)

Do poslední skupiny řadíme regulátory, u kterých primárně nebylo počítáno s použitím v rámci NZÚ Light. V případě prvních dvou se jedná prakticky o ostrovní technologie bez jakékoliv automatizace ohřevu a nastavení parametrů. Aby bylo možné tyto jednotky provozovat v rámci NZÚ Light, není možné se vyhnout nákupu a hlavně instalace další technologie, která přidá chybějící funkce. Případně je nutné také zakoupit nový zásobník se dvěma patronama a nezávislou regulací teploty.

Je také vhodné se zamyslet nad přítomností SCHUKO zásuvek. Zde hrozí riziko zapojení nevhodných spotřebičů, které mohou poškodit samotné jednotky. A nejen to. Může také dojít k poškození nebo vzniku nebezpečných stavů u samotných spotřebičů! Je potřeba si uvědomit, že na výstupu nemusí být hodnoty napětí a jeho průběh takový, jako v rozvodné síti.

Posledním zmíněným produktem je regulátor GETI, který sice nabízí automatické přepnutí na síť v případě nedostupnosti FVE, ale bohužel nemá žádnou možnost regulace teploty a tím opět vyžaduje další technologii, která se postará o jeho efektivní funkci v rámci NZÚ Light.

Závěrem

Vyhovět požadavkům dotačního programu NZÚ Light lze i s použitím výše zmíněných produktů, které v našem srovnání nevychází pozitivně, nicméně chceme-li doporučit nejefektivnější řešení s co nejnižší cenou, robustností a nutnou mírou zásahů, naše tabulka jednoznačně doporučuje, jaké systémy jsou v tuto chvíli na trhu nejpokrokovější.

Tento článek vznikl ve spolupráci se společností A-Z TRADERS s.r.o., která v Česku vyvíjí komponenty pro fotovoltaický průmysl. A-Z TRADERS s.r.o. stojí také za regulační jednotkou A-Z ROUTER Smart nebo A-Z WATER Inverter. Díky mnohaletým zkušenostem s vývojem produktů pro fotovoltaický průmysl je právě A-Z TRADERS s.r.o. přední výrobní a vývojovou společností v Česku v rámci celého segmentu řízení a regulace obnovitelných zdrojů.

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Tento článek byl napsán ve spolupráci s partnerem a jedná se o komerční obsah. Chcete také inzerovat na našem portálu? Ozvěte se nám: https://www.efotovoltaika.cz/kontakt-inzerce/

Partneři