DotacePartnerské příspěvky

Dotace na fotovoltaiku 2024

Dotace na fotovoltaiku 2024
Foto: Shutterstock

Dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám 2024 má nové podmínky. Co se v roce 2024 změnilo a jaká je výše státního příspěvku na pořízení fotovoltaické elektrárny na rodinný dům? Vyplatí se ještě fotovoltaika?

Fotovoltaika 2024. Ano nebo ne?

Střešní solární elektrárna je chytré řešení, jak si zajistit do značné míry energetickou nezávislost díky vlastnímu zdroji elektrické energie. S fotovoltaikou tak může získat velkou úsporu na nákladech za elektřinu opravdu takřka každý majitel střechy. A nemluvíme jen o rodinných domech.

Instalace fotovoltaiky má význam jak u rodinných domů, tak pro rekreační objekty či bytové domy. Pokud vás znepokojují nevyzpytatelné ceny energií, nejlepší způsob, jak jim vzdorovat, je vyrobit si vlastní elektřinu prostřednictvím fotovoltaické elektrárny.

Ačkoliv je cena elektřiny z kraje roku 2024 poměrně ustálená, obzvlášť v porovnání s minulými měsíci, všichni určitě moc dobře víme, jak snadno může dojít k rozbouření energetických cen. I proto je logické, že lidé zkrátka hledají nové cesty, jak si zajistit dostupnou elektřinu a právě fotovoltaika, která je podporovaná dotačními programy, je jednou z výhodných možností.

Podmínky dotace na fotovoltaiku 2024

Nové podmínky dotací Nová zelená úsporám platné od roku 2024 přinesly změny ve výši podpory. Podpora se snížila (viz Výše dotace na fotovoltaiku 2024), novinky v programu Nová zelená úsporám tak většinu žadatelů nepotěší, ale důvod snížení podpory je logický.

„Výsledky všech dotačních programů průběžně vyhodnocujeme a parametry podpory pravidelně upravujeme tak, aby reflektovaly vývoj cen používaných materiálů i technologií. Důležitým kritériem je i dostupnost finanční pobídky k renovacím domů pro co největší okruh domácností,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a dodává: „Podpora 200 tisíc korun zůstává v případě komplexních renovací. Žadatelé, kteří zkombinují instalaci fotovoltaiky se zateplením, dostanou navíc bonus 40 000 Kč a v součtu tak příspěvek může činit až 200 tisíc korun.“ Řekl Petr Hladík, ministr životního prostředí.

Právě snížení cen komponent používaných k instalaci FVE je hlavním důvodem, proč klesá dotační podpora. S poklesem podpory klesají také ceny této technologie jak u výrobců, tak u instalačních společností. I proto je výše podpory nižší, ale zároveň jsou nižší ceny. V konečném důsledku tak koncový zákazník není nijak zvlášť znevýhodněn.

Výše dotace na fotovoltaiku 2024

Výše dotace se odvíjí podle výkonu fotovoltaické elektrárny. Její celková hodnota pak roste s každým instalovaným kilowattpeakem fotovoltaiky a s každou kilowatthodinou baterie.

„Míra podpory zůstává zachována na 50 % způsobilých výdajů, limity dotace byly upraveny podle aktuální situace na trhu. Na vyšší podporu dosáhnou žadatelé, kteří spojí instalaci fotovoltaické elektrárny s realizací zateplení, za tuto kombinaci dostanou na bonusech navíc 40 tisíc korun,“ říká Hladík.

Instalované komponenty FVE systémuVýše podpory (Kč)
Minimální instalace o výkonu 2 kWp (základní podpora)35 000,-
V případě instalace FVE s tepelným čerpadlem je základní výše podpory60 000,-
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp8 000,-
Za 1 kWh el. akumulačního systému8 000,-
Maximální výše dotace na fotovoltaiku s bateriovým úložištěm (bez započtení bonusů)160 000 Kč
Celková dotace na fotovoltaiku s bateriovým úložištěm a s tepelným čerpadlem vzduch-voda (bez započtení bonusů), instalace FVE s TČ je nejčastěji realizovaná s TČ typu vzduch-voda125 000 Kč

Výše dotace se odvíjí podle výkonu fotovoltaické elektrárny. Její celková hodnota pak roste s každým instalovaným kilowattpeakem fotovoltaiky a s každou kilowatthodinou baterie až do limitu 200.000 Kč.

Upozornění: Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy!

Pro které objekty je možné dotaci využít

Podobně jako v minulosti platí i nyní, že využití podpory se vztahuje také na rekreační objekty určené k trvalému bydlení (objekt musí mít přidělené číslo popisné nebo evidenční a musí být alespoň 24 měsíců provozován pro trvalé bydlení), zemědělské usedlosti, novostavby o podlahové ploše maximálně 350 m2, s max. 2 nadzemními podlažími (k nim může mít dům navíc i sklep a půdu), ostrovní fotovoltaické systémy, které nejsou vůbec připojené k síti.

Co se týče novostaveb, rozhoduje průkaz energetické náročnosti budovy. Samostatnou žádost na fotovoltaiku je možné podat jen pokud již není zahrnuta v podpoře výstavby nízkoenergetického nebo pasivního domu.

Tip: Pozor, dotace na fotovoltaiku lze získat i z jiného dotačního programu – Oprav dům po babičce a dokonce v původní výši, která byla o 40 000 Kč štědřejší, současně s fotovoltaikou je ale nutné realizovat také zateplení domova.

Nové omezení, které dříve nebylo

Nově platí omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % z celkového výkonu FVE. Je tedy nutné fotovoltaiku uvažovat jako zdroj energie primárně pro vlastní spotřebu v domácnosti. Přetoky z fotovoltaik nejsou žádoucí a smysl nedávají příliš ani ekonomicky. Vždycky platí, že nejvýhodnější je maximum vyrobené energie spotřebovat v domácnosti.

Ruku v ruce s touto filozofií jdou také další opatření, která lze s fotovoltaikou realizovat a zároveň získat tzv. dotační bonus.

Jaká může být velikost fotovoltaické elektrárny?

S uvedeným souvisí možnost umístit na střechu neomezený počet solárních panelů ve vztahu k požadavkům na podporu. Finanční podporu tak limituje jen výkon (10 kWp) a její konečná výše.


Tip: Senát vloni schválil důležitou novelu energetického zákona Lex OZE 1 a zbývá už jen podpis prezidenta, aby zjednodušená pravidla mohla začít platit! Nyní stále ještě platí, že pokud budete chtít využívat elektrárnu s vyšším výkonem než 10 kWp, pak se automaticky stáváte podnikateli v energetické oblasti a musíte si obstarat licenci od Energetického regulačního úřadu, živnostenské oprávnění a v některých případech i stavební povolení (nad 20 kWp). Tyto bariéry však zanedlouho nejspíš padnou (bude-li zákon podepsán prezidentem republiky), čímž se významně zjednoduší a rozšíří podpora fotovoltaiky v ČR.

Na jak velké bateriové uložiště mohu získat dotaci

Minimální kapacita baterie pro podporu odpovídá jednonásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky a maximum je dvojnásobek kapacity baterie k výkonu elektrárny. Podporovány jsou lithiové akumulátory.

Tip: Čím větší elektrárnu a bateriové úložiště máte, tím více energie vyrobíte a tím méně za elektřinu budete muset platit distribučním společnostem v době, kdy elektrárna nevyrábí.

Odhadované množství vyrobené energie

Pokud nemáte žádnou představu o tom, kolik energie lze ze solárních panelů získat, pomůže následující orientační pravidlo.

Podle fotovoltaického geografického informačního systému provozovaného EU je zřejmé, že v našem podnebí během roku dopadne na zem asi 1000 kWh energie na metr čtvereční. A tak solární elektrárna o 1 kWp instalovaného výkonu umí vyrobit 900 – 1150 kWh elektřiny.

Tuto hodnotu může ovlivnit několik faktorů. Záleží samozřejmě na sklonu a orientaci panelů, počtu slunečných dní v roce, i na nadmořské výšce.

Tip: Přemýšlíte-li nad vlastní fotovoltaickou elektrárnu pro svůj dům, zjistěte si dopředu svou roční spotřebu, abyste věděli, jak velkou elektrárnu byste pro svou potřebu měli požadovat.

Jak vytěžit z dotací maximum?

Poskytnutí dotace na fotovoltaický systém pro rodinný dům může pokrýt maximálně 50 % všech nákladů. Pokud ovšem hledáte způsob, jak podporu opravdu maximálně vyčerpat, je možné zvyšovat její objem kombinací s dalšími podporovanými opatřeními Můžete tak získat zajímavé tzv. kombinační bonusy a navýšit si tak celkovou dotaci.

Například pokud zkombinujete fotovoltaickou elektrárnu s dobíjecí stanicí pro elektromobily, regulací pro akumulaci do ohřevu vody, získáte další finance. Nebo když budete současně řešit i zateplení domu.

TIP: V Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji je dotace ještě navýšena o 10 %. Jedná se o podporu tzv. strukturálně postižených krajů.

Tip: Podívejte se na společnost SEFY a modelový příklad toho, jak velkou dotaci lze získat s využitím dalších opatření + kombinačního bonusu. Kombinační bonus může být poskytnut, pokud je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření neboli podoblastí podpory.

Fotovoltaická elektrárna s 21 panely (455 Wp)9,55 kWp
Bateriové úložiště11,22 kWh
Hybridní 3f asymetrický střídač GoodWe GW10K-ET plus
Celková cena sestavy410 000 Kč
Základní výše dotace
 • Regulace do ohřevu vody A-Z ROUTER Smart:
 • Nabíjecí stanice pro elektromobily A-Z CHARGER 22 kW:
 • Kombinační bonus za využití více opatření:
160 000 Kč
 • +10 000 Kč
 • +15 000 Kč
 • +10 000 Kč
Celková výše dotace195 000 Kč
Konečná cena po odečtení dotace215 000 Kč
Zdroj: SEFY.cz

Tip: V případě využití fotovoltaiky s tepelným čerpadlem z modelu výše by šlo výši dotace maximalizovat až na 320 000 Kč

 • Fotovoltaika: +160 000 Kč
 • Regulace do ohřevu vody: +10 000 Kč
 • Instalace wallboxu (nabíjecí stanice pro elektromobily): +15 000 Kč
 • Instalace tepelného čerpadla spolupracujícího s FVE: +125 000 Kč
 • Kombinační bonus za využití více opatření: +10 000 Kč

Tip: Při realizaci zateplení lze navíc ještě k základní podpoře 160 000 Kč na FVE čerpat podporu 40 000 Kč!

Jak na žádost o dotaci?

Zjednodušení celého procesu se týká i podání samotné žádosti. To je nyní možné uskutečnit pohodlně odkudkoli – online. Velkou výhodou je, že již nemusíte dokládat energetický posudek.

Dokumenty k samotnému vyřízení se zásadně nemění. Vzory jsou ke stažení na webu novazelenausporam.cz.

Tip: Většina instalačních společností ale umožňuje vyřízení dotace i veškeré administrativy na klíč v rámci instalace, takže se nemusíte obávat přílišné byrokratické zátěže.

Tip: Přečtěte si také náš článek Cena fotovoltaiky na rodinný dům v roce 2023. Podívejte se na srovnání českých instalačních firem!

Jak vyplnit žádost o dotaci, co musím doložit?

Pro úspěšné schválení žádosti o dotaci od NZÚ je nezbytné předložit několik dokumentů. Konkrétně se jedná o následující:

 1. Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu – Bankovní účet musí být veden na majitele nemovitosti. Pro tento účel je možné předložit potvrzení vydané bankou, hlavičku výpisu z účtu nebo potvrzení z internetového bankovnictví. Toto potvrzení musí obsahovat jméno, číslo účtu a kód banky. Na tento účet bude později převedena dotace.
 2. PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy) pro povolení stavby – Tento dokument se požaduje pouze v případě, že byla nemovitost kolaudována před méně než 3 lety.
 3. Potvrzení o trvalém bydlišti – Tento dokument je potřeba pouze v případě, že je žádána dotace pro rekreační objekt (chatu, chalupu). Je třeba předložit sken občanského průkazu nebo výpis z registru obyvatel. Trvalé bydliště musí být v nemovitosti evidováno minimálně 2 roky zpětně.
 4. Pokud se nemovitost nachází v památkové nebo chráněné krajinné oblasti, je zapotřebí získat povolení od CHKO či památkové ochrany.
 5. Kód žadatele pro přihlášení do programu AIS – Pro registraci do portálu AIS je nezbytné mít aktivovanou e-identitu občana nebo bankovní identitu. Registrace musí být provedena jménem vlastníka nemovitosti.

Zdroje

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

1 comment

 1. takže ti co jsou bohatí a mají na to , budou za vodou a zaplatí jim to ti , kteří na to nemají a díky svému nízkému příjmu, či půjčce. Není to správné, takto se prohloubí ještě více rozdíl mezi lidmi a vláda se v koutě tiše směje , hlavně že oni si každý rok bez studu přidávají…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

69 + = 78

Partneři