Energetika

3 důvody, proč ještě nepohřbívat jadernou energii

3 důvody, proč ještě nepohřbívat jadernou energii
Foto: Shutterstock

Když se mluví o čistých zdrojích energie, většina lidí si automaticky představí solární panely a větrné turbíny. Ve skutečnosti ale mezi čisté bezemisní zdroje patří i jaderné elektrárny. A neměly by být opomíjeny, neboť jsou celosvětově druhým největším čistým zdrojem elektřiny hned po vodních elektrárnách.

Mají malé nároky na množství paliva, prakticky nulové emise uhlíku a jejich výkon se dá snadno regulovat. Sporný bod leží jen v oblasti jejich bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem.

Jaderné elektrárny chrání ovzduší

V jaderných elektrárnách se energie získává při procesu štěpení atomů uranu. Vzniklé teplo pak prostřednictvím vodní páry roztáčí turbíny, které vyrábí elektrický proud. Na rozdíl od uhelných a plynových elektráren zde při získávání tepla nedochází ke vzniku škodlivých spalin a skleníkových plynů.

Podle Institutu pro jadernou energetiku (NEI – Nuclear Energy Institute) se na území Spojených států amerických v roce 2020 díky využití jádra zabránilo produkci více než 471 milionů metrických tun oxidu uhličitého. To je větší přínos, než jakého dosahují v součtu všechny ostatní čisté zdroje energie v USA. 

Pro lepší představu se dá uvést, že takové množství oxidu uhličitého odpovídá průměrným ročním emisím z provozu 100 milionů osobních aut.

Je důležité zmínit, že spaliny z elektráren na fosilní paliva představují nejen riziko z hlediska změny klimatu, ale způsobují také vznik kyselých dešťů a smogu, stejně jako mají negativní vliv na lidské zdraví (zejména jako faktor vzniku rakoviny plic a kardiovaskulárních chorob).

Nukleární reaktory jsou prostorově skromné

Oproti ostatním čistým zdrojům energie potřebují jaderné elektrárny pro své fungování nesrovnatelně méně prostoru. Podle Institutu pro jadernou energetiku jsou nároky na zábranou půdní plochu u solárních elektráren přibližně 75x vyšší a u větrných parků dokonce 250x vyšší, než u jaderné elektrárny pro dosažení stejného výkonu.

Průměrný jaderný reaktor dokáže vyprodukovat přibližně stejné množství elektřiny, jako 3 miliony solárních panelů nebo 430 větrných turbín.

Radioaktivní odpad vzniká jen v malém množství

Palivo pro jaderné elektrárny má neobyčejnou energetickou hustotu, přibližně milionkrát větší, než mají tradiční fosilní paliva. Díky tomu stačí k provozu reaktorů jen velmi malé množství uranu, a veškerý jaderný odpad vyprodukovaný na území USA za posledních 60 let by tak mohl být uložen na ploše velké jako jedno fotbalové hřiště, využité do hloubky necelých 9 metrů.

Kromě toho v dnešní době existují i technologie pro recyklaci vyhořelého jaderného paliva.

Iniciativa „NICE Future“ (Nuclear Innovation: Clean Energy Future) a mnohé další organizace si kladou za cíl prosadit z těchto důvodů jadernou energii jako nedílnou součást čistého energetického mixu budoucnosti.

Zdroje

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Absolventka Mendelovy univerzity v Brně, která se zabývá udržitelnými vztahy mezi lidmi a jejich životním prostředím. “Věřím, že moderní technologie jsou perspektivnější, jakmile respektují základní přírodní zákony a snaží se fungovat v souladu s prostředím, místo aby vyžadovaly násilné zásahy do krajiny a působily ekologické škody.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

40 − = 31

Partneři