Fotovoltaika v ČR

AKTUALIZOVÁNO: Fotovoltaika až do 50 kW bez licence? Novela MPO míří do sněmovny

AKTUALIZOVÁNO: Fotovoltaika až do 50 kW bez licence? Novela MPO míří do sněmovny
Foto: Shutterstock

Aktualizováno (28. 9. 2022): Návrh novely energetického zákona Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jehož cílem je umožnit zjednodušení povolování obnovitelných zdrojů energie (OZE) s cílem podpořit optimální rozvoj využívání OZE v ČR, a tím také přispět k plnění EU závazků v oblasti energetiky a klimatu a současně k zajištění energetické soběstačnosti, míří ke schválení do poslanecké sněmovny.

Původní verze článku z 24. 9. 2022:

Snaha o zjednodušení výstavby výkonných fotovoltaických elektráren, které by přispěly k energetické bezpečnosti naší země a zároveň i k nižší ceně za elektřinu, vyústila ve slibný návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Jenže mezirezortní diskuze odhalila řadu neshod.

MPO navrhuje, aby se zvýšila hranice výkonu výrobny elektřiny, od které je nutné získat licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Dosud bylo možné si bez licence nainstalovat elektrárnu o maximálním výkonu 10 kW, návrh MPO umožní si bez licence pořídit elektrárnu o výkonu až 50 kW.

Novela energetického zákona byla poslána 15. 9. 2022 do mezirezortního připomínkového řízení a nyní už prosakují první zprávy, které nepotvrzují hladký průběh. Je tomu spíše naopak.

Aktuální podoba energetického zákona dle MPO nedostatečně reaguje na potenciál, který se skrývá v obnovitelných zdrojích energie. Samotné získání licence na výrobu elektřinu, která je nutná pro zdroje nad 10 kW, je spojena s řadou administrativních a byrokratických kroků, které zpomalují a zesložiťují možnost získání vlastní výkonné FVE.

Současný limit 10 kW ani tak neomezuje rodinné domy (dle Solární Asociace byla v roce 2021 nejčastěji instalovaná FVE o výkonu 6,7 kWp a v počtu instalací dominují právě instalace pro klasické rodinné domy). 10 kW je omezující spíše pro větší odběratele, tedy bytové domy, bytová družstva i běžné malé a střední firmy.

Právě navýšení ze stávajících 10 kW na 50 kW by značně usnadnilo přístup k levné a obnovitelné elektřině i lidem žijících v bytech či malým a středním podnikům, které by mohly snáze přijít k velmi levné elektřině díky vlastní fotovoltaice.

Součástí novely MPO je také úprava stavebního zákona: MPO navrhuje u staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, nevyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pro stavební úpravy pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, a která splní požadavky na bezpečnou instalaci, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Návrh má v mezirezortním řízení celou řadu připomínek

Dle Ekonomického deníku ale například ministerstvo vnitra tvrdí: „S ohledem na úkoly svěřené Hasičskému záchrannému sboru nemůže Ministerstvo vnitra souhlasit ani s tímto návrhem, který oproti dnešním 20 kW dovoluje instalaci výrobny elektřiny s instalovaným výkonem 50 kW, aniž by byla vyžadována odborná způsobilost.“

Ministerstvo financí pak nesouhlasí s hranicí, kdy by výrobce elektřiny s výkonem až 50 kW nemusel být podnikatelem a tedy nemusel by svůj zisk danit. Ekonomický deník dále zmiňuje, že Hospodářská komora připomínkuje 20 bodů a Svaz průmyslu dokonce 27 bodů a většina se týká problematiky střešních solárních elektráren.

Uvidíme, jak se uvolnění současných podmínek pro instalaci FVE nad 10 kW vyvine. Celou záležitost budeme dále bedlivě sledovat.

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Internetový publicista. Zajímám se o energetiku, dotační programy v Česku a také o obnovitelné zdroje energie, ve kterých vidím obrovskou budoucnost pro naše lidstvo.

1 comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

40 − = 33

Partneři