Fotovoltaika v Evropě

Evropská fotovoltaika vygenerovala v létě 2022 rekordní množství elektřiny

Evropská fotovoltaika vygenerovala v létě 2022 rekordní množství elektřiny
Foto: Shutterstock

Ve své letošní nejnovější zprávě se energetický think tank Ember zaměřuje na výsledky, kterých dosáhla fotovoltaika na evropském území v průběhu slunečných letních měsíců. Ukázalo se, jak významnou roli může hrát elektřina ze solárních panelů v celoevropském energetickém mixu, a zároveň se do středu pozornosti opět dostala byrokratická omezení, která brání rychlejšímu rozvoji fotovoltaiky.

Rekordní výsledky fotovoltaiky má 18 z 27 členských států

V 10 státech z evropské sedmadvacítky se podařilo v letních měsících pokrýt více než desetinu energetické spotřeby produkcí ze solárních panelů. Nejlépe si v tomto směru vedlo Nizozemí, kde fotovoltaika zajistila celých 23 % energetického mixu, a dále také Německo (19 %) a Španělsko (17 %).

Nejvýraznějšího vzestupného trendu se dočkalo Polsko, které zaznamenalo 26násobný nárůst solární energetiky oproti předchozímu období. Maďarsko a Finsko na pomyslném děleném druhém místě výkon fotovoltaiky zvýšily pětinásobně.

Solární energie začíná mít mezi obnovitelnými zdroji navrch

V celkovém energetickém mixu zemí Evropské unie se fotovoltaika v letních měsících letošního roku prosadila s podílem 12 %, což představuje do sítě dodaný výkon 99,4 TWh (loni to bylo jen 9 %, což odpovídá 77,7 TWh).

Díky těmto výsledkům tak letos solární energie v energetickém mixu EU přeskočila vodní elektrárny (11 %), vyrovnala se výkonu větrných turbín (12 %) a přiblížila se takřka na dosah uhelným elektrárnám (ty ve sledovaném období zajišťovaly 16 % dodávek elektřiny).

Úspěch fotovoltaiky snižuje potřebu zemního plynu

Rekordní výsledky fotovoltaiky umožnily vyhnout se nákupu přibližně 20 miliard kubíků zemního plynu, který by jinak byl pro uspokojení poptávky po elektřině třeba. Při průměrných cenách z letošního května to odpovídá úspoře ve výši 29 miliard EUR.

Evropská komise přislíbila, že bude pracovat na zjednodušení schvalovacích procesů a podpoře budování nových solárních projektů. Letošní léto totiž jasně ukázalo, jak významnou roli může fotovoltaika zastávat jako levný a dostupný zdroj energie, který sníží závislost členských států Evropské unie na dodávkách energetických surovin ze zahraničí.

Zdroje

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Absolventka Mendelovy univerzity v Brně, která se zabývá udržitelnými vztahy mezi lidmi a jejich životním prostředím. “Věřím, že moderní technologie jsou perspektivnější, jakmile respektují základní přírodní zákony a snaží se fungovat v souladu s prostředím, místo aby vyžadovaly násilné zásahy do krajiny a působily ekologické škody.”

1 comment

  1. a k čemu nám to je když ji produkujeme v časem kdy ji nemůžeme využít já si odpovím sám milá paní lacková je nám to k hov….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

− 3 = 1

Partneři