Dotace

Dotace na fotovoltaiku pro obce 2024. Obce mohou pokrýt až 75 % nákladů z dotace

Dotace na fotovoltaiku pro obce 2024. Obce mohou pokrýt až 75 % nákladů z dotace
Foto: Unsplash

Malé obce do 3000 obyvatel i větší obce nad 3000 obyvatel mají od roku 2024 skvělou možnost získat velmi výhodné dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny na objekty ve svém majetku. Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR uvolňují miliardové investice z programu RES+. Obce se tedy dočkaly a mohou využívat moderní spolehlivý zdroj energie ve formě fotovoltaiky.

Zajímavé dotace pro obce

Na obce čekají dotace až do výše 75 % celkových nákladů a při zvolení zkušené firmy se není třeba obávat složité administrativy. V článku jsme se zeptali majitele společnosti SEFY Czech Republic, která je na trhu již 8 let a patří mezi lídry v odvětví. Minulý rok zaslouženě získala prestižní ocenění Refsite za nejlépe hodnocenou firmu v oblasti fotovoltaiky.

„Obcím jsme představili efektivní fotovoltaická řešení, která přinášejí zajímavé úspory a rychlou návratnost investice. Díky novým výhodným dotacím, které administrativně i technologicky kompletně zajistíme, mohou obce očekávat návratnost investice během 4 až 7 let,“ uvedl Miroslav Mikeš, spolumajitel společnosti SEFY Czech Republic.

black and white solar panels
Foto: Unsplash

Fotovoltaika pro malé obce

Dotační výzva pro malé obce má označení RES+ č. 3/2024. Dotace je určena na instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně). Výzva je určena pro malé obce do 3 000 obyvatel.

Obce s malým počtem obyvatel do 3000 tak mohou získat až 75 % finanční podpory na instalaci fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov. Tato iniciativa je vyhlášena jako jednokolové nesoutěžní řízení a alokace výzvy je 1 mld. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

Obce s počtem obyvatel do 3 000 k 1. 1. 2023 podle údajů Českého statistického úřadu.

Co je podporováno?

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS, instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
 • Součástí podpory pro instalaci FVE mohou být:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Investice do renovací střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřicích a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Přímé realizované náklady související s podporovaným projektem, jako jsou stavební práce, dodávky a služby.
 • Projektová příprava, včetně studií stavebně-technologického řešení a projektové dokumentace.
 • Činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru a BOZP.
 • DPH (pokud není možnost odpočtu DPH).

Kdy lze projekt realizovat?

Podporované projekty musí být dokončeny nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Jaké jsou další podmínky?

 • Podporovány budou pouze fotovoltaické výrobny umístěné na střešních konstrukcích nebo na obvodových zdích budov spojených se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.).
 • V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci.

Jaká je výše dotace?

Celková výše dotace bude stanovena na základě parametrů uvedených žadatelem při podání žádosti. Skutečná výše podpory bude definitivně stanovena po ukončení projektu na základě skutečně vynaložených a prokázaných způsobilých výdajů.

Fotovoltaika pro větší obce

Výzva RES+ č. 4/2024 je určena pro větší obce s počtem obyvatel nad 3000, města, veřejné subjekty a subjekty ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, které chtějí pořídit fotovoltaické panely na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé budou moci pomocí dotace krýt náklady na zařízení pro ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a na její řízenou spotřebu.

Podpora se také vztahuje na rekonstrukci střech, na kterých budou umístěny fotovoltaické panely, a na modernizaci související elektroinstalace.

Kdo může podat žádost o dotaci?

 • Kraje
 • Obce
 • Církve, náboženské společnosti a jejich svazy a s nimi spojené právnické osoby
 • Samosprávné městské obvody a městské části nebo organizace zřízené nebo zcela vlastněné těmito samosprávnými celky

Co lze pořídit z dotace?

 • Dotace je určena pro instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Co je podporováno?

 • Společné projekty výstavby FVE, které zahrnují více menších projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce.
 • Kromě podpory pro instalaci FVE mohou být také podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace elektřiny
  • Nutné investice do renovace střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
  • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Kdy lze projekt realizovat?

Podporované projekty musí být dokončeny nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.

Jaká je výše dotace?

Výše příspěvku závisí na instalovaném výkonu a kapacitě akumulace.

Jak je náročná administrativa?

Se spolehlivým partnerem není potřeba mít obavy. Profesionální instalační firmy disponují bohatými zkušenostmi a jsou připraveny s dotacemi a veškerou administrativou pomoci obcím, firmám, bytovým domům i rodinným domům s implementací výhodného fotovoltaického řešení. Toto řešení efektivně snižuje náklady na energie a modernizuje provoz prostřednictvím fotovoltaiky, ale umí zajistit například i  inteligentní řízení energetických toků.

Zdroje

 • https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

74 − 70 =

Partneři