Fotovoltaika

Fotovoltaika a spot. Geniální kombinace pro maximalizaci úspor

Fotovoltaika a spot. Geniální kombinace pro maximalizaci úspor
Foto: Bing AI

Jak z fotovoltaiky vytlačit úplné maximum? Zřiďte si u svého dodavatele elektřiny spotový režim nákupu i prodeje elektřiny. Ve spotovém režimu můžete nakupovat elektřinu nikoliv za fixní cenu, ale za cenu odpovídající aktuálním tržním hodnotám. Ty se každou hodinu mění a známy jsou vždy 24 hodin dopředu. Lze si tak rozumně naplánovat využívání větších spotřebičů ve své domácnosti v souladu s dalšími parametry.

Do hry by krom vašich energetických potřeb měla vstoupit také cena elektřiny na spotovém trhu. A podle toho je rozumné se rozhodnout, jak s elektřinou nakládat. Cílem je vždy platit co nejméně a maximálně zrychlovat návratnost investic do těchto moderních technologií.

Jak pracovat se spotřebou a nákupem elektřiny na spotu?

Díky veřejně dostupným cenám elektřiny na spotovém trhu a spotovým tarifům si může běžný zákazník s fotovoltaikou s baterií hrát se spotřebou a výrobou elektřiny a fungovat s efektivním úsporným modelem.

Foto: OTE

Krásné slunečné počasí na většině území v Česku je základním předpokladem, proč jsou ceny elektřiny v tomto období vzhledem k množství energie v síti postaveny tak, jak vidíme na grafu výše. Vzhledem k tomu, že neděle není pracovní den (viz výše – nedělní graf cen elektřiny na 7. dubna), běžný průmysl obyčejně nepožaduje kdovíjak velké množství energie pro svůj provoz. Spíše naopak.

I proto jsou od 12 do 17 hodin dodávky elektrické energie do sítě zpoplatněny, protože se neočekává velká spotřeba. Kdo má fotovoltaiku se spotovým tarifem na prodej elektřiny a chce v tuto dobu dodávat energii do sítě, musel by za to platit peníze. Naopak pokud byste v tuto chvíli chtěli energii ze sítě čerpat, díky cenám to bude zdarma a v budoucnu dokonce dostanete zaplaceno!

Podobná situace nastane i zítra. Takřka totožná křivka s minulou nedělí. Jak to vlastně celé funguje?

Foto: OTE

Jak je to s fotovoltaikou a elektřinou z distribuce

Pokud máte ve své domácnosti fotovoltaiku, máte v podstatě 3 možnosti, jak s nákupem a prodejem elektřiny nakládat. Pořadí uvádíme od nejhorší varianty pro vás až po tu nejlepší:

  1. fotovoltaika + fixní tarif pro nákup i prodej elektřiny
  2. fotovoltaika + fixní tarif pro nákup a spotový tarif pro prodej elektřiny
  3. fotovoltaika + spotový nákup elektřiny a spotový prodej elektřiny.

1. fotovoltaika + fixní tarif pro nákup elektřiny

První varianta je historicky nejběžnější a pro distribuční společnosti je tato varianta také nejvýhodnější. Hospodárné fungování takové domácnosti tak může vypadat tak, že domácnosti přes den vyrábí elektřinu z fotovoltaiky (FVE) a přebytky nespotřebované energie se ukládají do baterie nebo se nahřívá voda v bojleru. Večer a v noci domácnost čerpá energii z bateriového úložiště a minimalizuje tak svou spotřebu ze sítě, za kterou jinak platí neměnnou částku dle fixní ceny za kWh odebrané elektřiny (dáno smlouvou s dodavatelem).

2. fotovoltaika + fixní tarif pro nákup a spotový tarif pro prodej elektřiny

Druhá varianta už je zajímavější. Z hlediska využívání elektřiny z fotovoltaiky a akumulace platí v podstatě totéž, co výše. Když se ale podíváme na „víkendové“ grafy cen elektřiny na spotovém trhu (výše), vidíme zajímavý prostor k optimalizaci. Fixní tarif pro nákup elektřiny by v podstatě měl znamenat, že se domácnostem vyplatí elektřinu raději nenakupovat vůbec. Jen v nejzazší nouzi. To je ostatně obecný princip fotovoltaiky, nenakupovat elektřinu ze sítě a raději si ji vyrábět ze slunce.

S dostatečným výkonem elektrárny už si ale můžete hrát s prodejem elektřiny do sítě. Vzhledem k víkendovým hodnotám na trhu, kdy vidíme zajímavé ceny elektřiny až od 19. do 24. hodiny, pro realizaci „zisku“ byste v tuto dobu museli do sítě elektřinu dodávat (resp. prodávat). Vzhledem k tomu, že ve tmě fotovoltaika nevyrábí, museli byste elektřinu dodávat z baterie. Obecně se to ale příliš nevyplácí, zároveň byste totiž zvyšovali opotřebení baterie dalšími cykly, které nejsou nezbytné k napájení elektřinou vlastní domácnost, což by měl být vždy primární účel, jak s energií nakládat.

Podíváme-li se ale na jiný den, například na pátek 5. dubna, zde je situace jiná:

Foto: OTE

Představme si scénář, kdy jedete do práce na šestou hodinu ráno a nastavíte svou domácí elektrickou síť rovnou na prodej elektřiny hned od 6 ráno, když elektrárna začíná vyrábět. Prodávat můžete klidně třeba až do 11 nebo 12 hodin. Poté zvolte nabíjení baterie a napájení ohřevu vody v bojleru, ať máte po svém návratu z práce dostatek energie pro svou domácnosti i večer (včetně teplé vody ohřáté jen z FVE). Takhle snadné to může být.

A nebo jeďte po práci na víkend za příbuznými a veškerou vyrobenou energii prodávejte do sítě. Takto chytrým řízením výroby, spotřeby a prodeje elektřiny do sítě zrychlíte návratnost své investice.

3. fotovoltaika + spotový nákup elektřiny a spotový prodej elektřiny. Ideální kombinace

Nejlepší varianta, která nabízí nejrychlejší návratnost investice? To je kombinace fotovoltaiky a spotového nákupu a prodeje elektřiny. Jak můžete profitovat třeba zítra, ve slunečný sobotní den?

Z druhého grafu cen na spotovém trhu jasně vyplývá, že se vyplatí od 12 hodin do 17 hodin čerpat energii ze sítě, záporné ceny teoreticky znamenají, že byste odběr elektřiny ze sítě měli mít minimálně zdarma, v budoucnu vzhledem k blížícímu se uzákonění tzv. flexibility sítě byste za tento odběr elektřiny měli dokonce dostat peníze. Částka za odebranou kWh by měla odpovídat tržní „spotové“ ceně ponížené o distribuční poplatky.

Od 12 do 17 hodin bych tak jednoznačně směřoval energii zadarmo ze sítě k napájení velkých spotřebičů – ideálně např. k nabíjení elektromobilu přímo ze sítě a to za maximálně 0 Kč. Což je ideální stav pro každého majitele elektromobilu. Elektřinu, kterou fotovoltaika vyrábí, bych směřoval k aktuální spotřebě, k dobíjení baterie či k akumulaci do ohřevu vody. Někteří mohou začít vyhřívat i bazén.

Podívejte se také na ceny elektřiny 7. dubna od půlnoci do 11 hodin. Ideální doba pro odběr elektřiny ze sítě zadarmo a například si nahřívat bazén, dobíjet elektromobil ze sítě apod.

To vše lze docílit s fotovoltaikou, rozumnou akumulací a rozumnými spotovými tarify.

Závěrem

Mít vlastní fotovoltaiku přináší řadu výhod. Vlastní zdroj elektrické energie pro svou domácnost je jednou z nich, ale tím to nekončí. V kombinaci s baterií pro uložení energie na později a regulací pro akumulaci energie do ohřevu vody znamená možnost z fotovoltaiky profitovat i po setmění. Ale s možností řídit energetické toky na základě spotových cen elektřiny na trhu? To je stav ideál.

Díky těmto státem štědře podporovaným variantám lze ušetřit jak za samotnou elektřinu, tak i za nahřívání vody, které je realizováno rovněž ze sluneční energie. Tuto kombinaci navíc běžně instaluje řada firem a vztahují se na ní výhodné dotace od státu.

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Internetový publicista. Zajímám se o energetiku, dotační programy v Česku a také o obnovitelné zdroje energie, ve kterých vidím obrovskou budoucnost pro naše lidstvo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

42 − 41 =

Partneři