Obnovitelné zdroje

EU schvaluje německý systém podpory investic do výroby obnovitelného vodíku ve výši 900 milionů eur

EU schvaluje německý systém podpory investic do výroby obnovitelného vodíku ve výši 900 milionů eur
Foto: Shutterstock

V následujících letech se očekává zvýšení poptávky po obnovitelném vodíku v zemích Evropské unie, což by při přihlédnutí k současné situaci mohlo vést až k tomu, že by takto vysoká poptávka nemohla být z čistě evropských zdrojů uspokojena.  

Proto je stále aktuálnějším tématem dovážení obnovitelného vodíku ze zemí mimo EU. A právě na jeho podporu Evropská komise schválila v prosinci 2021 finanční dotaci ve výši 900 milionů eur

Konkrétně došlo ke schválení německého režimu, jenž se opírá o program zvaný H2Global. Co si od tohoto kroku EU slibuje? Jednak tím výraznou měrou přispěje k naplnění stanovených cílů Evropské zelené dohody, tedy jednoho ze stěžejních dokumentů o ochraně životního prostředí, a zároveň tím nenaruší hospodářskou soutěž.

Proč je podpora investic do výroby obnovitelného vodíku důležitá? 

Schválení podpory ze dne 20. 12. 2021 je již uzavřenou kapitolou, pojďme si ale představit argumenty, jež vedly k tomu, že k jeho odsouhlasení nakonec došlo.  

Hlavním argumentem je bezesporu snaha o snížení produkce skleníkových plynů v EU, neboť výroba obnovitelného vodíku se obejde prakticky bez emisí, protože výrobní proces pracuje na principu elektrolýzy vody a nedochází téměř k žádným emisím.

Druhým z hlavních důvodů, proč je podpora investic do výroby obnovitelného vodíku důležitá, je samozřejmě finanční stránka věci. Obecně totiž platí, že výroba obnovitelného vodíku je o poznání dražší než produkce fosilních paliv. Podpora je tedy prakticky nezbytnou, neboť je účinným motivačním nástrojem, proč upřednostnit výrobu sice dražšího, ale o to ekologičtějšího paliva.

Foto: Ilustrační obrázek, Shutterstock

Na jakém principu funguje program H2Global?  

Zpátky však k již zmíněnému programu H2Global. Jeho základní koncept se točí kolem dvojité aukce. To v praxi znamená, že obnovitelný vodík bude vykupován v zemích mimo EU za co možná nejnižší cenu, zatímco v zemích EU bude docházet k jeho prodeji za maximální tržní hodnotu

Délka programu je pak stanovena na 10 let od doby zadání první zakázky skrze tento režim. 

Nesmírně důležitou roli v něm hraje i subjekt nesoucí název HINT.CO. Ten je totiž jediným subjektem, jenž může uzavírat dlouhodobé kupní smlouvy u výrobců obnovitelného vodíku a zároveň následně sjednávat i krátkodobé prodejní smlouvy se spotřebiteli této ekologické varianty vodíku. 

Co bude kontrolováno u výrobců? 

Samozřejmě existují i pravidla toho, od kterých výrobců bude možné obnovitelný vodík v rámci tohoto programu odebírat. Konkrétně výrobci obnovitelného vodíku budou muset splňovat následující kritéria

Autor: Radim Gartner

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 + = 8

Partneři