Obnovitelné zdroje

Italská společnost vytvoří kogenerační jednotku na bázi vodíku pro turínské letiště

Italská společnost vytvoří kogenerační jednotku na bázi vodíku pro turínské letiště
Foto: Snam SPA

Společnost SAGAT SpA, jež je provozovatelem turínského letiště, se dohodla s firmou Snam Group, která se úspěšně pohybuje v oblasti zajišťování energetické infrastruktury, na výrobě, dodání a montáži kogenerační jednotky na vodíkové bázi pro mezinárodní letiště v Turíně. 

Konkrétně realizace zakázky proběhne prostřednictvím dceřiné společnosti Snam Group nesoucí název Renovit, jejíž specializací jsou právě energeticky úsporná řešení, mezi něž kogenerační jednotka na bázi vodíku bezpochyby patří. Celková hodnota zakázky se pak bude pohybovat kolem 350 milionů korun a se samotnou instalací kogenerační jednotky na turínském letišti se počítá v první polovině roku 2023, jak uvedl server FuelCellsWorks.com.

Co je kogenerační jednotka a jak funguje? 

Jedná se o zařízení, jež umožňuje kombinovanou výrobu tepla a zároveň i elektrické energie. Celý tento proces přeměny zdrojového paliva na elektrickou energii a teplo je navíc vysoce efektivní, neboť kogenerační jednotka dokáže účinně využít až 95 % paliva – v tomto případě zemního plynu a vodík. 

Uvnitř kogenerační jednotky se pak nachází pístový motor a generátor, jenž se společně starají o produkování elektrické energie a její rozvod do distribuční soustavy a rovněž produkují i teplo, které se do topného systému dostává skrze výměník. 

První vysoce výkonná vodíková kogenerační jednotka na italském území 

Na turínském letišti instalovaná kogenerační jednotka bude vůbec prvním takto výkonným systémem palivových článků na vodíkové bázi na Apeninském poloostrově. Konkrétně výkon tohoto palivočlánkového kogeneračního systému bude 1,2 MW, což mu umožní za hodinu vyrobit 1,2 MWh elektrické energie a 840 kWh tepla

Řečí čísel se pak jedná o necelých 10 % elektřiny a tepla, jež toto letiště potřebuje ke svému provozu. I po instalaci této kogenerační jednotky tak bude stále z větší části závislé na současné energetické infrastruktuře. Avšak i v tomto směru se turínské letiště snaží chovat maximálně zodpovědně vůči životnímu prostředí a kupříkladu i v dnešní době odebírá veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů.  

V čem vodíková kogenerační jednotka pomůže životnímu prostředí? 

Valná většina současných kogeneračních jednotek funguje primárně díky spalování zemního plynu, avšak tato technologie není příliš šetrná k přírodě. Proto se na trhu objevila právě tato nová technologie, jež umožňuje zemní plyn smíchat s vodíkem a tím životnímu prostředí alespoň částečně ulevit. 

Jmenovitě kogenerační jednotka na turínském letišti bude jakožto zdrojové palivo využívat vodík, do nějž bude možné přimíchat zemní plyn, a to až v poměru 40 ku 60 procentům z celkového objemu

Od instalace kogenerační jednotky na turínské letiště si pak jeho provozovatelé pochopitelně slibují i výrazné snížení emisí oxidu uhličitého. Roční provoz kogenerační jednotky na vodíkové bázi měl snížit produkci CO2 přibližně o 1630 tun. Co si pod tímto číslem představit? Jedná se například o ekvivalent: 

  • milionu cest autem z centra Turína na letiště 
  • produkce oxidu uhličitého za celý rok 178 domácnostmi  
  • produkce CO2 z nabíjení 179 874 327 smartphonů 

Příprava na budoucnost 

Generální ředitel turínského letiště se vyjádřil k důvodům, proč se rozhodli zainvestovat do této nové technologie na vodíkové bázi. Dle jeho slov jde o jeden z prvotních projektů k dosažení cíle bezemisního letiště do roku 2050. Zároveň tento krok umožní letišti dodržovat nejvyšší standardy v udržitelnosti životního prostředí a energetické účinnosti. 

Je totiž možné, že právě vodík bude hrát klíčovou roli ve snaze o dosažení nulových emisí v mnoha odvětvích, letištní a přepravní infrastrukturu nevyjímaje.

Autor: Radim Gartner.

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

79 + = 85

Partneři