Obnovitelné zdroje

Obnovitelná energie se do roku 2025 stane hlavním zdrojem elektřiny

Obnovitelná energie se do roku 2025 stane hlavním zdrojem elektřiny
Foto: Shutterstock

Nová zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) naznačuje, že obnovitelná energie se do roku 2025 stane hlavním zdrojem v produkci elektrické energie. Čisté zdroje energie ze slunce, vody a větru, společně s jadernou energií, budou podle této zprávy pokrývat většinu celosvětové poptávky po elektřině, a to nejpozději právě do zmíněného roku. V příštích letech se tedy dá očekávat signifikantní snižování emisí uhlíku v energetickém sektoru.

Výhody obnovitelné energie jsou vícečetné a zahrnují nejenom snižování emisí skleníkových plynů, ale také je tento zdroj výhodnější z ekonomického úhlu pohledu a pomáhá vytvářet nové pracovní příležitostí.

Zpráva Mezinárodní energetické agentury též naznačuje, že téměř 90 % nové poptávky po elektřině bude pokryto čistými zdroji energie, což ukazuje, že obnovitelná energie je v současné době nejen efektivním, ale také konkurenceschopným způsobem zásobování měst elektřinou. To je důležitý krok v boji proti klimatickým změnám, neboť energetický sektor je jedním z největších zdrojů emisí skleníkových plynů.

Obnovitelné zdroje energie jsou důležitější než dříve

Využívání obnovitelných zdrojů energie je důležité pro snižování emisí uhlíku a tedy omezení vlivu klimatických změn. Jde o velký krok směrem k čistšímu a udržitelnějšímu světu. Kromě toho zdroje obnovitelné energie jsou často decentralizované a mohou být využívány v malých komunitách, což poskytuje flexibilitu a nezávislost na centrálních energetických zdrojích.

Zpráva také zdůrazňuje potřebu rychlejší dekarbonizace a urychleného zavádění technologií čisté energie, protože celosvětová poptávka po elektřině a její nabídka jsou stále ještě primárně závislé na neobnovitelných zdrojích.

Mezinárodní energetická agentura též zdůrazňuje, že měnící se klima bude mít velký vliv na celosvětovou poptávku po elektřině a její nabídku. Extrémní podmínky, jako jsou vlny veder, sucha a bouře, totiž mohou způsobit zvýšenou poptávku po elektřině a také ovlivnit výrobu energie. Proto je nutné přijmout opatření na snížení emisí skleníkových plynů a zrychlit přechod na obnovitelnou energii, což přispěje k udržitelnějšímu a odolnějšímu energetickému sektoru.

Poptávka po elektřině bude nadále růst

IEA rovněž uvádí, že celosvětová poptávka po elektřině bude v příštích třech letech růst, a to průměrně o 3 % – což odpovídá více než dvojnásobku současné spotřeby elektřiny v Japonsku.

Nejrychlejší tempo růstu se očekává v rozvíjejících se ekonomikách v Asii, přičemž se očekává, že více než 70 % nárůstu celosvětové poptávky po elektřině bude pocházet z Číny, Indie a jihovýchodní Asie. 

Navzdory nejistotám ohledně trendů v Číně se předpokládá, že její podíl na celosvětové spotřebě elektřiny dosáhne do roku 2025 nového rekordu – rovné jedné třetiny. Proto bude zásadní, aby tyto země přijaly potřebné kroky k podpoře a rozvoji obnovitelných zdrojů energie. 

Zdroje

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

+ 67 = 71

Partneři