Fotovoltaika

Fotovoltaické parky budou v ČR opět brzy vítány. Novela EU přikazuje rapidní zjednodušení povolovacích procesů

Fotovoltaické parky budou v ČR opět brzy vítány. Novela EU přikazuje rapidní zjednodušení povolovacích procesů
Foto: Shutterstock

Ministři energetiky zemí Evropské unie se koncem loňského roku usnesli na nařízení, které urychlí povolovací řízení pro projekty týkající se energií z obnovitelných zdrojů. Toto nařízení stanoví nová pravidla pro rychlejší realizování projektů a zároveň zajistí minimalizaci dopadů na životní prostředí. Cílem nařízení je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě, snížit ceny energií pro spotřebitele a též závislost na fosilních palivech.

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela pak prohlásil, že jde i o další krok ve snižování závislosti na ruských zdrojích. Co je vlastně obsahem tohoto nového nařízení? Stanovena je v něm maximální lhůta pro udělování povolení pro solární energetická zařízení, modernizaci stávajících zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a zavádění tepelných čerpadel. 

Novela konkrétně stanovuje, že doba povolování nových solárních zdrojů umístěných na budovách, netýká se tedy umělých vodních ploch, by neměla překročit tři měsíce. I instalace tepelných čerpadel se díky této novince stává dostupnější, což je klíčové pro dosažení energetických úspor.

Rychleji budou moci vznikat i rozsáhlejší fotovoltaické projekty

Pro projekty v oblasti energií z obnovitelných zdrojů byla také zavedena premisa převažujícího veřejného zájmu. To znamená, že takovéto projekty teď budou více upřednostňovány a bude vyvíjen větší tlak na jejich úspěšnou realizaci. To v praxi pomůže s jejich rychlejším schválením a dokončením – díky tomu mohou i v ČR opět rychle vznikat rozsáhlé fotovoltaické parky.

Proč vlastně došlo k tomuto rozhodnutí? Rada Evropské unie se jím snaží podpořit urychlení výstavby zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a rozšíření tepelných čerpadel, aby EU mohla dosáhnout svých cílů v oblasti energetiky.

Nové lhůty pro schválení fotovoltaiky

Nutno ale poznamenat, že tříměsíční lhůta je určena výhradně pro solární energetická zařízení na budovách, jež primárně neslouží k výrobě energie – tedy pro soukromé využití. Takovéto instalace budou rovněž osvobozeny od požadavku na posouzení vlivu na životní prostředí. 

Navíc pro instalace fotovoltaických panelů do 50 kW bude tato lhůta zkrácena na jeden měsíc. Přičemž pakliže úřady nestihnou rozhodnutí v této lhůtě vydat, tak povolení se bude automaticky považovat za udělené.

Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák pak glosoval, že jde o revoluční novelu, která urychlí rozvoj domácích obnovitelných zdrojů energie a umožní většímu množství domácností získat přístup k energiím z více ekologických zdrojů.

Zdroje

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

13 − 11 =

Partneři