Obnovitelné zdroje

Sabotuje Itálie přechod k obnovitelným zdrojům? Evropská unie bude společné klimatické cíle bránit

Sabotuje Itálie přechod k obnovitelným zdrojům? Evropská unie bude společné klimatické cíle bránit
Foto: Shutterstock

Členské státy Evropské unie se v rámci společné politiky zavázaly k postupnému snižování emisí skleníkových plynů. Lidé i vlády si dobře uvědomují, že jedině včasným zásahem a změnou energetického mixu směrem k čistým a obnovitelným zdrojům bude možné odvrátit katastrofickou klimatickou změnu.

Nenápadné znevýhodnění fotovoltaiky

Zvyšování cen energií se v posledních měsících týká prakticky všech evropských zemí a ani Itálie není výjimkou.

Proto byl v lednu 2022 zveřejněn nový zákonný výnos, který má chránit konečné spotřebitele před rostoucími náklady. To by bylo samo o sobě chvályhodné. Kromě jiného však tento předpis stanoví fixní výkupní cenu za elektřinu z obnovitelných zdrojů, a to ne právě výhodnou. [1]

Fixace výkupní ceny se týká energie z fotovoltaiky, geotermálních zdrojů a větrných i vodních elektráren, pakliže jde o zařízení s výkonem nad 20 kW. Pevná referenční sazba až do konce roku 2022 se u nich bude řídit průměrnými historickými cenami elektřiny, které však budou jen stěží odpovídat současné tržní hodnotě této komodity.

Itálie se s Fit-for-55 netrápí

Pod názvem Fit-for-55 se ukrývá soubor opatření, která mají Evropské unii pomoct ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 % nejpozději do roku 2030. Jde o společný program, který jednotlivé státy odsouhlasily a musí se na něm aktivně podílet. [2]

V Itálii si však, zdá se, vrásky s budoucností globálního klimatu nedělají. Pokud by měla dosáhnout stanoveného cíle, musela by tato středomořská země ročně instalovat alespoň 8 GW nové kapacity čistých zdrojů energie. Ve skutečnosti ale v posledních letech dosahuje ani ne 1 GW nově instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů, a to především kvůli složitým a zdlouhavým schvalovacím procesům. [1]

Evropský energetický sektor se brání

Nejen celoevropský, ale také italský vnitrostátní energetický sektor se proti novému zákonnému výnosu důrazně ohradily. Stanovená regulace ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů nejenže ještě více zabrzdí nástup nových solárních a větrných elektráren, ale také celkově destabilizuje trh. Podobný zásah do energetického trhu proběhl v roce 2021 ve Španělsku a Rumunsku, a výsledkem byly nepříznivé změny v dynamice smluv. V důsledku toho byla oblast působnosti původních opatření drasticky revidována nebo zablokována.

Zástupci EU proto vyzývají italskou vládu, aby příslušnou část zákonného výnosu z ledna 2022 zneplatnila a soustředila se na stabilizaci trhu s energiemi jinými způsoby.

Zdroje

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Absolventka Mendelovy univerzity v Brně, která se zabývá udržitelnými vztahy mezi lidmi a jejich životním prostředím. “Věřím, že moderní technologie jsou perspektivnější, jakmile respektují základní přírodní zákony a snaží se fungovat v souladu s prostředím, místo aby vyžadovaly násilné zásahy do krajiny a působily ekologické škody.”

1 comment

  1. Sabotuje Itálie přechod k obnovitelným zdrojům?Je nutno ukončit boj s oteplováním a všechny zelené zásahy do svobodného trhu. Všechno jen zdražují, podporují inflaci, výrobu statků, které nejsou v takovém množství potřeba a ženou lidi do bídy. To musí skončit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

72 + = 78

Partneři