Partnerské příspěvky

CAFT vás naučí navrhovat a montovat fotovoltaické systémy nově i na bytových domech

CAFT vás naučí navrhovat a montovat fotovoltaické systémy nově i na bytových domech
Ilustrační foto: Shutterstock

Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) už několik let pořádá školení pro odbornou veřejnost. Školení zajišťují odborníci z členské základny Cechu společně s pracovníky výzkumného týmu Fotovoltaické systémy Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB).

Jedná se o tři základní školení zaměřená pro montážní techniky, pro specialisty navrhování fotovoltaických systémů a nově školení montáže fotovoltaik na bytové domy. Dosud se podařilo proškolit více jak 600 specialistů. Zájemci se mohou aktuálně hlásit na poslední volné termíny v roce 2023.

Školení montážních techniků

Dvoudenní školení montážních techniků fotovoltaických systémů je určeno pro zájemce, kteří chtějí začít montovat fotovoltaické elektrárny. Jedná se o přípravu pro získání zkoušky profesní kvalifikace EFS (26-014-H), která je povinná pro montáž fotovoltaických systémů a je nezbytnou podmínkou pro vyplacení dotace pro jimi realizovaný systém. 

Co se během dvoudenního školení naučíte?

Školení zahrnuje teoretickou i praktickou část. V teoretické představíme normy, postupy, známé i méně známé souvislosti v oblasti fotovoltaických systémů. V rámci praktické části si absolventi vyzkouší základní postupy při krimpování konektorů, instalaci střešních háků, diagnostiku a hledání poruch či uvádění střídače do provozu. Nedílnou součástí je přednáška o bezpečnosti práce (BOZP), a to včetně praktické ukázky jištění při práci ve výškách.

Nejbližší termín je 15. – 16. listopadu!

Foto: UCEEB

Novinka: jak na bytové domy a sdílení v nich

Nově CAFT připravil jednodenní školení k problematice instalace fotovoltaik na bytových domech. Absolventi se seznámí s technologickými aspekty instalace FVE na bytový dům. Jak na prvotní návrh, možnosti rozmístění FV modulů a jejich roční simulace výkonu, specifika vedení a realizace kabelových tras, bezpečnostní předpisy a postupy při zajištění montáže ve výškách, problematika požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) a hromosvodů a v neposlední řadě podmínky připojení do distribuční sítě.

Dále se seznámí s principy komunitní energetiky bytového domu, jak na registraci skupiny sdílení, podle čeho a kde zvolit vůdčí odběrné místo, princip statického alokačního klíče. S problematikou legislativy a předpisů související s instalací na bytovém domě seznámí absolventy zástupce renomované právní kanceláře a na závěr zodpoví i dotazy účastníků školení.

Nejbližší termín je 6. prosince!

Ilustrační foto: Shutterstock

Kurz navrhování fotovoltaiky na počítači

Zájemci se mohou také zúčastnit jednodenního kurzu navrhování fotovoltaických systémů s podporou softwaru, který je vhodný nejen pro specialisty na navrhování systémů, ale i pro vedoucí montážních skupin.

Absolventi získají informace ke správnému postupu návrhu systému, zejména jištění, záležitost ochrany před atmosférickým přepětím či vedení kabeláže. Absolventi se seznámí se softwarovými nástroji pro návrh a simulaci provozu fotovoltaických systémů, přičemž velká část kurzu je věnována nejrozšířenějšímu softwaru, který je podrobně představen a účastníci si v něm sami zkusí vytvořit základní návrhy různých typů fotovoltaických systémů.

Přihlaste se na poslední volné termíny našich školení v tomto roce a využijte možnost získat nové znalosti a dovednosti.

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

8 + 2 =

Partneři