Fotovoltaika ve světě

Spanilá krása Guyany se zdá být zachráněna díky Norsku a fotovoltaice

Spanilá krása Guyany se zdá být zachráněna díky Norsku a fotovoltaice
Foto: Depositphotos

Na 22. června připadá Světový den deštných pralesů, a právě toto datum se symbolicky stalo klíčovým pro jejich budoucí ochranu v Jižní Americe. Norsko, Guyana a Meziamerická rozvojová banka (IDB) podepsaly právě 22. 6. 2022 dohodu o přístupu k finančním prostředkům na řadu projektů solární energie. Tyto zdroje přitom získala jinak chudá Guyana jako odměnu za udržení nízké míry odlesňování.

Norská Mezinárodní iniciativa pro klima a lesy (NICFI) uvedla, že tyto prostředky použije Guyana na financování celkem osmi velkých fotovoltaických projektů, které poskytnou pro 27 000 domácností levnou, čistou energii.

Chystaný “Guyana Utility-Scale Solar Photovoltaic Program” (GUYSOL) bude investovat do osmi solárních projektů o celkovém výkonu 33 megawatt s přidruženými systémy pro ukládání energie s kapacitou 34 megawatthodin. Peníze pocházejí z fondu zřízeného Meziamerickou rozvojovou bankou za účelem bezpečného uložení plateb přijatých Guayanou od norské NICFI za zachování jihoamerických lesů.

Norská vláda založila NICFI v roce 2008 s cílem zmírnit změnu klimatu ochranou světových deštných pralesů. Severská země úzce spolupracovala s Guyanou, aby ji odměnila za působivý rekord v ochraně životního prostředí. Zatímco míra odlesňování tropických oblastí zůstává v některých zemích vysoká, Guyana si stále ponechává 85 % svého lesního porostu, přičemž odlesňování je pouze 0,05 %.

“Od roku 2009 obdržela Guyana od Norska celkem 1,5 miliardy NOK (to je zhruba 220 milionů USD) za výsledky v oblasti ochrany pralesů. Tyto prostředky byly investovány do nízkouhlíkového rozvoje země, financování obnovitelných zdrojů energie, ochrany před povodněmi, vytváření zelených pracovních míst, jakož i fondů pro pozemkové úpravy a rozvoj pro domorodé obyvatelstvo,” uvedla Mezinárodní iniciativa pro klima a lesy.

V roce 2009 Guyana zahájila jednu z prvních strategií rozvoje nízkouhlíkového hospodářství na světě. “Rozhodli jsme se ukázat, že je možné udržovat lesy a zároveň vytvářet prosperitu a příležitosti pro naše obyvatele. Norsko je neochvějným partnerem v naší práci při hledání mezinárodních řešení, která tento náš cíl podporují,“ chválí si vzájemnou spolupráci současný guyanský premiér Mark Phillips. Doplnil také, že dnešní svět potřebuje mnohem více podobných projektů.

Model spolupráce poměrně chudé jihoamerické Guyany s ekonomicky prosperujícím Norskem ukazuje, jak mohou fungovat pobídky pro země s významným porostem tropických pralesů. Vláda nedávno zahájila Guyanskou strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství (LCDS) 2030, která naváže na současný program. Viceprezident Dr. Bharrat Jagdeo uvedl, že nová strategie bude za několik týdnů předložena k veřejné diskusi a ratifikaci Národním shromážděním.

Zdroje

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Absolventka Mendelovy univerzity v Brně, která se zabývá udržitelnými vztahy mezi lidmi a jejich životním prostředím. “Věřím, že moderní technologie jsou perspektivnější, jakmile respektují základní přírodní zákony a snaží se fungovat v souladu s prostředím, místo aby vyžadovaly násilné zásahy do krajiny a působily ekologické škody.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

+ 75 = 85

Partneři