Obnovitelné zdroje

Stromy nebo solární panely: Co efektivněji sníží množství uhlíku v atmosféře?

Stromy nebo solární panely: Co efektivněji sníží množství uhlíku v atmosféře?
Foto: Shutterstock

Většina světových zemí bere problematiku globálního oteplování a hrozící změny klimatu vážně. Vlády plánují pro následující dekády zvyšování podílu čistých obnovitelných zdrojů v energetice, a to včetně poměrně přesných představ o tom, jak velký výkon fotovoltaiky bude třeba nově instalovat. Pro některé státy se tím ale otevírá otázka, kam sluneční elektrárny situovat. Příkladem může být třeba oblast Nové Anglie.

Jakmile je v krajině jen omezený prostor pro rozsáhlé solární parky, nabízí se možnost uvolnit místo vykácením lesního porostu. Lesy však přirozeně zadržují uhlík – stromy jej odčerpávají z atmosféry a využívají jako základní stavební kámen svého růstu.

Vyplatí se tedy nahradit les solárními panely? Tuto otázku si položili i výzkumníci ze společnosti Synapse Energy Economics v americkém Massachusetts

Les zadržuje stovky tun uhlíku na každém hektaru

Aby mohli vědci smysluplně porovnat, o kolik se zvýší nebo sníží množství uhlíku v atmosféře při nahrazení lesní plochy fotovoltaikou, vycházeli z výzkumů Univerzity ve Vermontu. Podle publikovaných zjištění závisí množství vázaného uhlíku do značné míry na stáří lesa, ale u staletých smíšených kultur se dá hovořit o hodnotách kolem 70 tun na akr (v přepočtu na hektar jde o 175 tun uhlíku).

Výhoda je zatím na straně fotovoltaiky

Hypotetický solární park rozkládající se na jednom akru odlesněné novoanglické půdy, navrhli vědci podle současného stavu fotovoltaiky v dané oblasti (průměrný stav je myšlen ve smyslu účinnosti a výkonu v tamější lokalitě).

Kromě ušetřených emisí CO2 v porovnání se zbytkem energetického mixu braly výpočty v úvahu následující faktory: odstranění dřevní biomasy (81 % dřeva by bylo v současnosti využito ve formě biopaliv), uvolňování CO2 z půdní biomasy a také ztráta kapacity pro ukládání uhlíku v rostoucí celkové biomase lesa.

Po zohlednění všech proměnných vyšlo najevo, že nahradit lesy fotovoltaikou by se z hlediska množství CO2 v atmosféře prozatím vyplatilo. Jakmile by se však znečištění vzduchu v dané oblasti snížilo pod 64 liber (necelých 30 kg) na každou vyrobenou megawatthodinu energie, situace by se obrátila ve prospěch stromů. Zachytávání uhlíku z atmosféry by pak mělo větší přínos, než snížení emisí díky novým slunečním elektrárnám.

Jelikož je ale současná roční míra znečištění v Nové Anglii na úrovni 1 038 lbs/MWh, je taková změna hudbou budoucnosti.

Lesy zůstávají zásadní součástí prostředí

Jak zdůrazňují autoři výzkumu, nemá jít o propagaci fotovoltaiky na úkor lesních biotopů. Lesy hrají naprosto zásadní roli v místních ekosystémech, zadržují v krajině vodu a podílí se na jejím správném koloběhu, poskytují životní prostředí řadě organismů i rekreační prostor pro lidi.

I když má momentálně fotovoltaika “navrch”, publikované výsledky poukazují na to, jak velké množství uhlíku v sobě dokáže biomasa poutat. Chceme-li zabránit klimatickým změnám, budeme muset nejen snížit množství nově produkovaných emisí, ale také zajistit vyčištění atmosféry od již uvolněného CO2, a právě tehdy přijdou ke slovu lesy.

Zdroje

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Absolventka Mendelovy univerzity v Brně, která se zabývá udržitelnými vztahy mezi lidmi a jejich životním prostředím. “Věřím, že moderní technologie jsou perspektivnější, jakmile respektují základní přírodní zákony a snaží se fungovat v souladu s prostředím, místo aby vyžadovaly násilné zásahy do krajiny a působily ekologické škody.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

+ 88 = 93

Partneři