Obnovitelné zdroje

Wales má plán, jak stihne přejít k zelené energetice do roku 2050

Wales má plán, jak stihne přejít k zelené energetice do roku 2050
Foto: Shutterstock

V souvislosti se snižováním emisí a přechodu na ekologičtější paliva a energie se mluví nejčastěji o tlaku ze strany Evropské unie, která tuto strategii prosazuje i např. prostřednictvím často skloňovaného Green dealu. Podobné tendence jsou i mimo EU – zářným příkladem je Wales. Ten totiž před nedávnem oznámil, že se chystá docílit zamezení závislosti na neobnovitelných zdrojích pro výrobu elektrické energie, jak píše britský BBC.  

Navíc se nejedná pouze o zbožné přání, velšská vláda přišla s jasným plánem, jak docílit, aby do roku 2050 Wales využíval k výrobě elektřiny výhradně obnovitelné zdroje. Že se jedná o realizovatelný cíl dokládá studie Výboru pro změnu klimatu, kterou si nechala zpracovat britská vláda – ta totiž vyčíslila šance na realizaci tohoto záměru na 95 %

První kroky ke snížení emisí a přechodu na zelenou energii už navíc Wales dávno zahájil. Řečí čísel se tomuto ostrovnímu státu podařilo od roku 1990 snížit produkci oxidu uhličitého o více než 30 procent. Wales ale musí přijít s radikálnějšími kroky, aby vytouženého cíle dosáhl

Stěžejní budou rozsáhlé změny v dopravní a energetické infrastruktuře 

Jednou z hlavních výzev budoucnosti, které bude čelit nejenom Wales, je přechod na dopravu poháněnou výhradně elektřinou. Stejně tak i veškeré vytápění by mělo být zajišťováno elektřinou vyráběnou z obnovitelných zdrojů. Avšak současná infrastruktura na toto není připravena – toho si je velšská vláda vědoma, a tak již začala v tomto směru podnikat určité kroky.  

Tím dosud nejvýraznějším je pozastavení příprav všech nových silničních a dálničních staveb, neboť chce finanční prostředky raději investovat do udržitelné dopravy či budování nových cyklostezek. Stejně tak byla zřízen státní aparát, který bude dohlížet na proces modernizace energetické infrastruktury

Díky své poloze má Wales ideální podmínky pro přechod na obnovitelné zdroje 

V současnosti by byl Wales schopen pokrýt pětinu veškeré poptávky po elektřině výhradně z plně ekologických zdrojů. Se zvyšující se spotřebou elektřiny se pak předpokládá, aby Wales mohl dostát svým energetickým cílům, tak bude muset zvýšit produkci zelené energie přibližně pětinásobně. V plánu je rovněž navýšení kapacity rozvodových sítí. 

Potenciál má přitom Wales vskutku obrovský, neboť pobřeží Walesu skýtá ideální podmínky pro budování a provoz větrných a slunečních elektráren. Není tedy divu, že si Velšané stále více uvědomují, že být závislý na velkých nadnárodních společnostech produkujících elektřinu z neobnovitelných zdrojů je zbytečné, když mají dostatek přístupu k přírodním obnovitelným zdrojům. 

Méně byrokracie a více investic = cesta (nejen) Walesu k zelené energetice 

Vláda Walesu rovněž navrhla provést změny v postupu schvalování projektů v oblasti výroby a distribuce zelené elektřiny. Snaha vládnoucí garnitury je co možná nejvíce odbourat administrativní překážky, neboť současný stav, kdy každý projekt podléhá zdlouhavému schvalovacímu kolečku, brání vzniku nové energetické infrastruktuře, jež má pomoci snížit emise skleníkových plynů.

Krom nižších administrativních požadavků vedoucí ke splnění cíle přechodu k zelené energetice výraznou měrou dopomohou i nové investice. Proto Wales založil pracovní skupinu, jež má za cíl jediné – získat pro zdejší obyvatelstvo nové investice do obnovitelných zdrojů. Myšleno je rovněž i na šetrnost výroby zelené elektřiny, ta by neměla mít tedy dopad na zdejší floru a faunu, zejména na ptáky a mořské živočichy.

Autor: Radim Gartner.

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

8 + = 10

Partneři