Obnovitelné zdroje

Zajistit levnou energii a nakrmit lidstvo. Je agrovoltaické zemědělství cestou budoucnosti? V USA by se mohlo podílet až na 20 % vyrobené elektřiny

Zajistit levnou energii a nakrmit lidstvo. Je agrovoltaické zemědělství cestou budoucnosti? V USA by se mohlo podílet až na 20 % vyrobené elektřiny
Foto: Shutterstock

Co vlastně znamená agrovoltaické zemědělství? Jedná se strategickou instalaci fotovoltaických panelů tak, aby energií zásobovaly nejen danou farmu, ale zároveň aby fungovaly i jako zdroj elektřiny pro blízké okolí a při tom chránily půdu využívanou pro zemědělství. Zemědělské plodiny se obvykle vysazují přímo pod fotovoltaickými panely, čímž je zajištěna ochrana před negativními vlivy počasí.

Díky umístění fotovoltaických panelů nad plodiny není zabrána půda, kterou mohou zemědělci využít k pěstování plodin nebo k jiným relevantním činnostem. A právě v tomto způsobu výroby energie a produkce potravin je skryt obrovský potenciál.

Vědecký tým z Oregonské univerzity zkoumal efekty společného využití půdy pro zemědělství a solární energii a dospěl k názoru, že tento přístup by mohl pomoci generovat až 20 % elektřiny v USA, přičemž by nestál příliš – investice do funkčního agrovoltaického systému vycházejí na méně než 1 % ročního rozpočtu.

Jaká pozitiva může agrovoltaika přinést?

O tom, že má agrovoltaické zemědělství světlou budoucnost svědčí i skutečnost, že rozšíření využívání fotovoltaického zemědělství by mohlo výrazným způsobem snížit emise oxidu uhličitého a pomoci tak k zelenějším zítřkům. Kromě toho by tato změna jen ve Spojených státech amerických vytvořila více než 100 000 nových pracovních míst, zejména ve venkovských oblastech.

I přes to, že se lidé pochopitelně zajímají o to, jak produkovat stále kvalitní plodiny, aby se co nejrychleji vypořádaly s dopady změn klimatu, většina z těchto snah je zatím pouze v raných fázích vývoje – včetně agrovoltaiky. Je tedy příliš brzy na to s jistotou říci, jaké budou její skutečné dlouhodobé dopady. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že agrovoltaika pomůže posílit potravinovou bezpečnost a energetickou soběstačnost

Testy funkčnosti agrovoltaického zemědělství již probíhají 

Zpátky však k vývoji agrovoltaiky. Aktuálně je v Německu spuštěn pětiletý projekt, jehož cílem je směrodatně vyhodnotit, jakou roli mohou sehrát fotovoltaické panely v zemědělství při zlepšování odolnosti vůči změnám klimatu.

Němečtí vědci chtějí například vidět, jak dobře mohou solární zařízení ochránit jablečný sad před extrémním počasím. Další část projektu zas bude zkoumat, jak osvětlení spojené s fotovoltaickými moduly ovlivňuje růst plodin a jejich množství. V neposlední řadě se zaměří i na možnosti snížení používání pesticidů a fungicidů.

Ať už experiment dopadne jakkoliv, jedno je jisté. Už nyní existují výpočty odhalující, že lidé a společnosti, jež přijali agrovoltaické zemědělství za své, dokáží generovat vyšší příjmy než v případě, kdy by se drželi tradičních zemědělských postupů. A zároveň tím podporují i udržitelnou budoucnost.

Zdroje

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!

Autor článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + = 27

Partneři